9/12/11

Xuất khẩu chôm chôm đi thế giới

Nông dân trồng chôm chôm theo tiêu chuẩn Global GAP và VietGAP ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre đang hồi hộp chờ ngày thu hoạch vụ đầu tiên trong khi các doanh nghiệp cũng tăng tốc tìm đường xuất sang Mỹ, EU...

Ngày càng nhiều vùng trồng trái cây của VN được nông dân canh tác theo các tiêu chuẩn quốc tế hoặc VietGAP (tiêu chuẩn VN về chất lượng, an toàn và truy nguyên nguồn gốc) với mong muốn nâng cao giá trị trái cây VN và tăng thu nhập

Đọc: Xuất khẩu chôm chôm ra thế giới

No comments:

Post a Comment